Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Konačne rang liste županijskog natjecanja

20/03/2017


Konačne rang liste županijskog natjecanja (nakon usklađivanja bodova) za OŠ i SŠ, 2016-201. VAŽNO: Rok za žalbe je 27.03.2017 godine. Razmatrat će se samo žalbe napisane na službenom obrascu i poslane e-poštom na adresu natjecanja@hfd.hr, ISKLJUČIVO od strane mentora i sa službene e-adrese (s nastavkom skole.hr).

OSNOVNE ŠKOLE SREDNJE ŠKOLE (sve grupe)
I. Zagrebačka I. Zagrebačka
II. Krapinsko-Zagorska II. Krapinsko-Zagorska
III. Sisačko-Moslavačka III. Sisačko-Moslavačka
IV. Karlovačka IV. Karlovačka
V. Varaždinska V. Varaždinska
VI. Koprivničko-Križevačka VI. Koprivničko-Križevačka
VII. Bjelovarsko-Bilogorska VII. Bjelovarsko-Bilogorska
VIII. Primorsko-Goranska VIII. Primorsko-Goranska
IX. Ličko-Senjska IX. Ličko-Senjska
X. Virovitičko-Podravska X. Virovitičko-Podravska
XI. Požeško-Slavonska XI. Požeško-Slavonska
XII. Brodsko-Posavska XII. Brodsko-Posavska
XIII. Zadarska XIII. Zadarska
XIV. Osječko-Baranjska XIV. Osječko-Baranjska
XV. Šibensko-Kninska XV. Šibensko-Kninska
XVI. Vukovarsko-Srijemska XVI. Vukovarsko-Srijemska
XVII. Splitsko-Dalmatinska XVII. Splitsko-Dalmatinska
XVIII. Istarska XVIII. Istarska
XIX. Dubravačko-Neretvanska XIX. Dubravačko-Neretvanska
XX. Međimurska XX. Međimurska
XXI. Grad Zagreb XXI. Grad Zagreb