Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Podsjetnik

18/01/2019


Podsjećamo sve škole da prijave završavaju 20.1. (uključeno) te da nakon toga više neće biti moguće prijaviti školu na natjecanje. Također, napominjemo da škole koje su već stvorile račun prošle godine ga ne moraju ponovno stvarati registracijom.