Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Greška u rješenju trećeg zadatka u trećoj skupini

25/11/2020


U rješenju je navedeno da će redosljed stizanja valjaka biti A-B-C, što nije točno. Budući da je valjak C veći od druga dva, time se mijenja njegovo ponašanje.

Točan odgovor je da će redosljed stizanja biti A i C – B, gdje će A i C stići u isto vrijeme, a B nakon njih.

Nadalje, na kraju rješenja dani su iznosi brzine u tom trenutku. Iznosi za A i B su točni, dok je iznos za C kriv i treba iznositi kao i za A (8.09 m/s).

Napomena: svi testovi su ispravljeni uzimajući u obzir ispravna rješenja.