Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Zupanijsko natjecanje – ispravci

09/03/2023


U prvom zadatku za osnovne škole jedinica za otpornost je ?m (tj. om metar), a ne samo ?.

U prvom zadatku za 2. razred prva rečenica nije dobro definirana. Treba pisati:

Šime ima auto s komorom izgaranja obujma V_2=200 cm^3 za koji je V_h = 1000 cm^3.

Dodatno pojašnjenje: Na slici se indeksi na volumenima ispod odredjenih tocaka odnose se na te tocke (dakle, ispod tocke 1 to je V_1, ispod tocke 2 to je V_2). Indeks volumena koji se nalazi iznad strelice koja spaja V_1 i V_2 je V_h. Indeksi koji se nalaze ispod toplina fizikalno nisu bitni.

U petom zadatku za 3. razred u trećoj rečenici stoji “snaga”, a treba stajati “energija”, što je vidljivo i iz kasnije oznake i jedinice (Q te džuli).

U rješenjima za četvrti zadatak za 2. razred u trećoj i petoj formuli su greškom obrisana 2 simbola. U trećoj formuli u nazivniku mora stajati m_1c_1. U petoj formuli prvi član s desne strane mora biti m_2L_led. Nova rješenja uploadana su na aplikaciju AZOOa.

U rješenju prvog zadatka za 1. razred jedna od linija je parabola, no ima velik polumjer zakrivljenosti pa se može činiti kao da se radi o pravcu.

2.skupina 3. zadatak u rješenjima u grafu na apcisi umjesto temperature u K treba stajati temperatura u °C.