Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Općinsko natjecanje – ispravke

22/01/2024


Ovdje ce se pojaviti ispravke pojedinih rjesenja, ukoliko postoje. Iste ispravke ce se nakon pojavljivanja ovdje ispraviti u PDFovima rjesenja koja se mogu skinuti s aplikacije za natjecanja AZOO.

OS – u 3. zadatku konacna rješenja nisu u cm, već u m
1. – u rješenju 3. zadatka nisu bile skicirane sile reakcije podloge.


Također, ima ispravak koji je sad unesen u upute, a tiče se datuma unosa u rezultata u aplikaciju, koji su sad usklađeni s datumima u posebnim pravilima za fiziku. Točke 10. i 11. sad glase:

Nakon održane školske razine natjecanja rezultate u aplikaciju unose odgovorne osobe u školama koje je imenovao ravnatelj Škole, zaključno u petak 26. siječnja 2024.godine.

Nakon što su u aplikaciji upisani rezultati testova, školska/općinska povjerenstva dostavljaju zemaljskom poštom županijskom povjerenstvu originalne učeničke radove (i skenirane/fotografirane testove onih učenika koji natjecanju pristupaju u online okruženju) najkasnije do 26. siječnja 2024. godine, odnosno moraju ih do tog datuma poslati zemaljskom poštom na adresu županijskog povjerenstva. Uz testove, potrebno je dostaviti i listu poretka potpisanu od školskog povjerenstva, kuverte sa zaporkama te kopije potpisanih privola za sudjelovanje na natjecanju.

Po zaprimanju materijala iz svih škola, županijska povjerenstva prave jedinstvenu listu poretka za pojedinu skupinu u svojoj županiji na temelju koje županijska povjerenstva određuju prag za prolazak na županijsko natjecanje te ga unose u sustav. Odgovorne osobe koje su imenovali županijski uredi za obrazovanje, unose prag u aplikaciju i učenici koji zadovoljavaju kriterij će automatski biti prebačeni u višu razinu natjecanja. Rok za unošenje je 02. veljače 2024. godine.