Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Žalbeni postupak

17/04/2024


Danas od 17 sati u školi organizirat će se uvid u testove i rezultate, nakon čega slijede žalbe.

U 17 sati organiziraju se uvidi u testove. Uvidu može pristupiti učenik/učenica zajedno s mentorom/mentoricom (alternativno može učenik(ca) sam). Na uvidima nema rasprave o zadacima, već služe samo da provjerite jeste li nešto napisali ili niste ukoliko mislite da ste zakinuti za bodove prema službenim rješenjima.

Nakon uvida moguće je predati žalbu. Žalba se predaje u pisanom obliku: na listu papira potrebno je napisati obrazloženu žalbu (žalba oblika “žalim se na 4. zadatak” se ne prihvaća). Žalbu potpisuje mentor/mentorica, a u prostoriju za žalbe ulazi SAMO učenik/učenica. Pojedine žalbe, ako nisu dobro obrazložene, državno povjerenstvo može odbiti odmah. Žalbe će početi oko 17.30.

Žalbe služe kako bi pomogle svime i kako bi se ujednačilo bodovanje. Stoga molimo da se tog načela i pridržavate te da ga poštujete. Ako ste negdje zakinuti za bodove, svakako ćete ih dobiti, no ako žalba nije utemeljena i/ili su svi testovi bodovani na jednak način kao i vaš, žalba neće biti prihvaćena.