Natjecanja iz fizike

 • IPhO 2017.

Eksperimentalni radovi 2021/2022 SŠ


Kriteriji

K R I T E R I J I
za odabir radova

 1. Obavijest da je tema prihvaćena još ne znači da će rad biti uvršten u natjecanje. Konačnu odluku povjerenstvo donosi
  na temelju ocjene postignutih rezultata i rada u konačnom obliku.
 2. Broj učenika po radu je ograničen na dva. Molimo nastavnike i mentore da vode
  brigu o ovom ograničenju. Povjerenstvo može odobriti veći broj učenika po radu samo u
  iznimnim slučajevima koji moraju biti dobro obrazloženi. Broj mentora po radu je ograničen na jedan.
 3. Osnovni kriteriji kojima treba udovoljiti prijavljeni rad:
  • Ako je tema rada iz školskog programa ne očekujemo uobičajene pokuse kojima raspolaže većina školskih praktikuma već izbor rjeđe zastupljenih i dostupnih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvatu rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
  • Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovitog školskog programa savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnog znanstvenog istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i zato na znatno višem nivou od srednješkolskog. Konačna odluka o prihvatu rada i u ovom slučaju ovisi o (ne)mogužnosti demonstracije cijelog eksperimenta ili dijela eksperimenta.
  • Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta Povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
  • Savjetujemo da se izbjegava ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u zadnjih nekoliko godina.
  • Kod tema u kojima se koristi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger-Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk itd.) povjerenstvo će na osnovu predložene obrade teme (osnovne fizikalne zakonitosti problema trebaju biti jasno izložene) odlučiti o opravdanosti sudjelovanja rada na Državnom natjecanju. U takvom slučaju potiču se teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu itd.), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane itd.
  • Radovi koji su već bili na natjecanjima u okviru AZOO-a, neće biti razmatrani.
 4. VAŽNO: Svaki rad treba imati
  • Uvod
  • Teorijski dio (opis fizikalne zakonitosti)
  • Eksperimentalni dio (opis i shema uređaja, postupak mjerenja, rezultati, analiza rezultata)
  • Diskusiju rezultata (usporedba teorijskog očekivanja i podataka dobivenih iz pokusa)
  • Zaključak
  • Popis korištene literature

  Obratite pažnju na pravilno označavanje formula u tekstu. Izbjegavajte dugačke opise (ne prepisujte
  tekstove iz knjiga, enciklopedija i sl.), nastojte biti kratki i jasni. Ne upotrebljavajte pojmove koji vam nisu potpuno jasni.
  Radovi napisani u obliku Power Point prezentacije ili natuknica neće biti razmatrani.

 5. U završnom dijelu autori radova pred Državnim povjerenstvom obrazlažu svoj rad (10-15 minuta) uz pomoć:
  • prethodno pripremljenih postera (obavezno) i PPT prezentacija (nije obavezno, ali
   se preporuča zbog završnice), s kojima
   autori predstavljaju svoj rad (naslov rada, imena autora, ideja i cilj, rezultati)
  • demonstracije cijelog ili dijela eksperimenta (potrebno je sobom donjeti pribor i instrumente korištene u radu)

  Nakon predstavljanja rada slijedi razgovor s članovima povjerenstva.

 6. Učenici s najboljim radovima će biti pozvani na završnicu, gdje će pomoću PPT prezentacije
  i bez pokusa prezentirati svoj rad pred svim sudionicima natjecanja, u trajanju od 15 minuta
  (10 minuta za izlaganje + 5 minuta za pitanja).

Mišljenje je povjerenstva da je već sam ulazak u završni dio natjecanja uspjeh koji zaslužuje pohvalu, stoga
povjerenstvo za završnicu izabire najkvalitetnije radove.

Konačnu listu uspješnosti povjerenstvo fomira na temelju ocjene kvalitete napisanog rada, predstavljanja i
obrane rada, te usmenog izlaganja u završnici.

Autori nagrađenih radova (I., II. i III. mjesto)
dobivaju odgovarajuće diplome i nagrade, a svi ostali sudionici priznanja o sudjelovanju na Državnom natjecanju iz fizike.
Mentori učenika koji su sudjelovali na natjecanju dobivaju zahvalnice.

Zagreb, 19. svibnja 2003.
(dopunjeno u rujnu 2009. godine)

Upute

Na državnoj razini učenici  predstavljaju, obrazlažu i brane svoje samostalne eksperimentalne radove prema kriterijima vrednovanja:

 1. ocjena cjelokupnog eksperimentalnog rada 
 2. ocjena prezentacije i obrazloženja vlastitog rješenja 
 3. ocjena obrane eksperimentalnog rada (odgovori na pitanja povjerenstva) 

Učenici srednjih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnome povjerenstvu za fiziku elektroničkom poštom (eksp-ss@natjecanja-iz-fizike.net) na obrascu koji se može preuzeti na internetskim stranicama (https://natjecanja-iz-fizike.net/). 

Rok za prijavu je 19. 12. 2021. Broj učenika na prijavljenome radu ograničen je na dva a mentora jedan. 

Izbor samostalnih eksperimentalnih radova odvija se u više koraka kako slijedi:

Detaljnije upute i kriteriji vrednovanja samostalnih eksperimentalnih radova za učenike, mentore i škole te županijska povjerenstva mogu se naći na web adresi https://natjecanja-iz-fizike.net/ 

 

Dodatne obavijesti mogu se dobiti putem elektroničke pošte na adresu natjecanja@natjecanja-iz-fizike.net

 1. Ako je tema rada iz školskoga programa, ne očekuju se uobičajeni pokusi, nego izbor rjeđe zastupljenih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvaćanju rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
 2. Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovnoga programa, savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnoga znanstvenoga istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i stoga na znatno višoj razini od srednjoškolske. Konačna odluka o prihvaćanju rada i u ovome slučaju ovisi o (ne)mogućnosti
  demonstracije cijeloga eksperimenta ili dijela eksperimenta.
 3. Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta, povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
 4. Treba izbjegavati ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u posljednjih nekoliko godina (arhiva natjecanja nalazi se na internetskim stranicama natjecanja).
 5. Za teme u kojima se rabi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk, itd.) povjerenstvo će na temelju predložene obrade teme odlučiti o prihvaćanju rada. U takvome slučaju prednost imaju teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu i sl.), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na
  natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane, i tako dalje.

Obrazac

Izjava o izvornost

Arhiva

2021. – Online
2020. – Online
2019. – Poreč
2018. – Pula
2017. – Vinkovci
2016. – Brodarica (Šibenik), 25. – 28. travnja
2015. – Trogir, 11. – 14. svibnja
2014. – Stubičke Toplice, 05. – 08. svibnja
2013. – Biograd na moru, 02. – 05. svibnja
2012. – Korčula, 13. – 16. svibnja
2011. – Vinkovci, 05. – 08. svibnja
2010. – Varaždin, 02. – 05. svibnja
2009. – Vukovar, 03. – 06. svibnja
2008. – Poreč, 08. – 11. svibnja
2007. – Primošten, 10. – 13. svibnja
2006. – Vis, 11. – 14. svibnja
2005. – Gospić, 12. – 15. svibnja
2004. – Mali Lošinj, 13. – 16. svibnja
2003. – Osijek, 15. – 18. svibnja
2002. – Novi Vinodolski, 09. – 12. svibnja
2001. – Zadar, 16. – 19. svibnja
2000. – Crikvenica, 17. – 20. svibnja
1999. – Kaštel Gomilica, 12. – 15. svibnja
1998. – Dubrovnik, 14. – 17. svibnja
1997. – Pula, 15. – 18. svibnja
1996. – Crikvenica, 09. – 12. svibnja
1995. – Zadar, 18. – 21. svibnja

I. krug

Nakon pregleda pristiglih prijava povjerenstvo je za daljnji postupak uvjetno prihvatilo (vidi kriterije za odabir radova) 26 tema.

Obavijest da je tema prihvaćena još ne znači da će rad biti predstavljen na završnom natjecanju. Konačni odabir radova koje ćemo uvrstiti u program Državnog natjecanja bit će napravljen nakon pregleda radova u slijedećem krugu, a temeljit će se na kvaliteti eksperimentalne realizacije predložene teme, postignutim rezultatima te kvaliteti napisanog rada.

Molimo sve natjecatelje koji su se kvalificirali u prvom krugu da najkasnije do 20. ožujka 2022. pošalju cjelovite prikaze prijavljenih radova.

S ciljem da povjerenstvu omoguće brže ocjenjivanje, molimo autore prihvaćenih tema da nam pošalju po tri primjerka svakog prijavljenog rada.

UčenikNaslov radaŠkolaMentorNapomena
Amalija Rafaj Škriljevečki
SCHLIEREN EFEKTPrva gimnazija VaraždinTomislav Horvat
Ana Smuđ i Ida SlunjskiMJERENJE TRENJA MOMENTOM SILEElektrostrojarska škola VaraždinDamir Kliček
Ana SabočanecŠirenje vatrenog valaGimnazija Josipa Slavenskog ČakovecMelita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada, poduzeti mjere zaštite od požara
Andera BrzicaSonoliminescencijaXV. GimnazijaIvan Tomašević
Antonio Blagaić i Duje KuzmićJEDNOSTAVNI DETEKTOR FEROMAGNETAPrirodoslovna škola-SplitFanica BarbarošaFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Blaž Stužić i Teodor GregorićMJERENJE BRZINE ROTACIJE ZEMLJE OPTIČKIM INTERFEROMETROMSŠ ZlatarVladimir BošnjakFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Borna Meštrić i Marko NovotnyElektrodinamički paradoksElektrostrojarska škola VaraždinDamir Kliček
Borna Tunuković i Sven PetrunićLANSIRANJE RAKETESrednja škola JastrebarskoVanja NovoselPripaziti na sigurnost pri izvođenju eksperimenta
David Kikelj i Vilim SrnecVJETROTURBINEGimnazija Josipa Slavenskog ČakovecMelita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
David Plečko i Marko LevanićREGULACIJA BRZINE PADA UTEGA POMOĆU ELEKTRIČNIH TROŠILAElektrostrojarska škola u VaraždinuDamir Kliček
Donna Keran i Vid Krešimir PavčnikLED kao SPADPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebSuzana Galović
Jakov Kurtal i Juraj CelićRASPRŠENJE SVJETLOSTISrednja škola JastrebarskoVanja Novosel
Jan Ulovec i Marin PontoniBrzina nad brzinamaTehnička škola DaruvarGoran RepincFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Jelena Kovačić i David LatinNEVIDLJIVOSTGimnazija Josipa Slavenskog ČakovecMelita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Karlo GašparčekPrikazivanje slabljenja zračenja maglenom komoromElektrotehnička i prometna škola Osijek Andrej MijaćankPoduzeti mjere zaštite od zračenja
Kristian Radonić i Marin ŠabanOvisnost oblika o veličini ili volumenu ispuhane tekućineSrednja Škola JastrebarskoVanja Novosel
Laura Bunjevčević i Leon KatanecSPEKTROMETRIJA – PRIMAMO SUGESTIJEGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Melita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Lovro HranilovićMarangonijev efektGimnazija Josipa Slavenskog ČakovecMelita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Lovro Jengić i Filip ŽganecKUGLICA NA MEMBRANIGimnazija Josipa Slavenskog ČakovecMelita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Marta Žulič i Viktor GombarBOYCOTT EFEKTGimnazija Josipa Slavenskog ČakovecMelita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Nea TrumbićŽarulja kao crno tijeloV gimnazija "Vladimir Nazor" SplitLuka Cavaliere LokasFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Nika Sokač i Julia JankovićMED – NENJUTNOVSKA TEKUĆINAGimnazija Josipa Slavenskog ČakovecMelita SambolekFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Roko ŠestakSPEKTROSKOPIJA PLAZME NASTALE U MIKROVALNOJ PEĆNICIElektrostrojarska škola VaraždinDamir KličekPripaziti na sigurnost pri izvođenju eksperimenta
Sara StudenTAJANSTVENI SVIJET IONASŠ „Jastrebarsko“Vanja Novosel
Ines DedeićLOAD CELL SEIZMOGRAFV. GimnazijaIvana MartinićFali izjava o izvornosti eksperimentalnog rada
Luka Živoder i Tin SalopekUbrzivači česticaXV. Gimnazija ZagrebJosip IvetaPoduzeti mjere zaštite od zračenja

II. krug

Zbog mogućih nejasnoća oko termina prijave radova za daljnji tijek natjecanja prihvaćamo i sve one radove koji nisu poslani u II krugu. Cjelovite radove potrebno je poslati najkasnije do 28.3.2022. godine.

UčenikNaslov radaŠkolaMentorNapomena
Antonio Blagaić i Duje KuzmićJEDNOSTAVNI DETEKTOR FEROMAGNETAPrirodoslovna škola-SplitFanica Barbarošanastaviti s radom, objasniti kako je izračunata teorijska brzina na Grafu 1, objasniti bolje što se želi pokazati Tablicom 1
Sara StudenTAJANSTVENI SVIJET IONASŠ „Jastrebarsko“Vanja Novoselnastaviti sukladno prijedlozima učenice
Kristian Radonić i Marin ŠabanOvisnost oblika o veličini ili volumenu ispuhane tekućineSrednja Škola JastrebarskoVanja Novoselnastaviti sukladno prijedlozima učenika
Jan Ulovec i Marin PontoniBrzina nad brzinamaTehnička škola DaruvarGoran Repincjako šturo, potrebno značajno proširiti rad
Ines Dedeić LOAD CELL SEIZMOGRAF V. Gimnazija Ivana Martinićnastaviti sukladno prijedlozima učenice
Andera BrzicaSonoliminescencijaXV. GimnazijaIvan Tomaševićnastaviti s raspravom i zaključcima
Blaž Stužić i Teodor GregorićMJERENJE BRZINE ROTACIJE ZEMLJE OPTIČKIM INTERFEROMETROMSŠ ZlatarVladimir Bošnjaknastaviti sukladno prijedlozima učenika

III. krug

Povjerenstvo je ocijenilo pristigle konačne inačice radova te poziva na državno natjecanje 6 dolje navedenih radova.

UčenikNaslov radaŠkolaMentor   
Laura Bunjevčević i Leon KatanecSPEKTROMETARGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec Melita Sambolek
Borna Meštrić i Marko NovotnyElektrodinamički paradoksElektrostrojarska škola VaraždinDamir Kliček
David Plečko i Marko LevanićREGULACIJA BRZINE PADA UTEGA POMOĆU ELEKTRIČNIH TROŠILAElektrostrojarska škola u VaraždinuDamir Kliček
Ana Smuđ i Ida SlunjskiMJERENJE TRENJA MOMENTOM SILEElektrostrojarska škola VaraždinDamir Kliček
Andera BrzicaSonoliminescencijaXV. GimnazijaIvan Tomašević
Blaž Stužić i Teodor GregorićMJERENJE BRZINE ROTACIJE ZEMLJE OPTIČKIM INTERFEROMETROMSŠ ZlatarVladimir Bošnjak