Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

IJSO i EUSO


IJSO (International Junior Science Olympiad)

Testiranje za IJSO (International Junior Science Olympiad) održava se u prostorijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na jednoj od navedenih lokacija:

Kemijski odsjek, Horvatovac 102a

Fizički odsjek, Bijenička cesta 32

Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6

Pristupnici će na vrijeme biti obavješteni o točnom mjestu i vremenu održavanja testiranja.

Pozivi na testiranje

Na testiranje se pozivaju učenici koji ne navršavaju 16 godina do kraja kalendarske godine u kojoj se održava natjecanje (točni datumi nalaze se na pozivima) i koji su postigli najbolje rezultate na državnim natjecanjima iz fizike, kemije i biologije:

Testiranje (problemski zadatci)

Testira se znanje i snalaženje iz sva tri prirodoslovna područja. Test se sastoji od tri dijela: fizike, kemije i biologije. Test je usmjeren na razumijevanje i povezivanje gradiva, interpretaciju rezultata, tabličnih i grafičkih prikaza, te interpolaciju fizike, kemije i biologije. Faktografija i činjenično poznavanje gradiva i terminologije nije svrha testiranja.

Gradivo pokriva službeni popis tema IJSO (http://www.ijsoweb.org/ijso-syllabus).

Trajanje testiranja

Testiranje traje 150 minuta. Prije samog testiranja učenici imaju pravo uvida i pregleda sva tri dijela testa kako bi odlučili koji dio testa će prvo rješavati, to vrijeme ne ulazi u vrijeme predviđeno za testiranje.

Bodovanje testova

Testovi se pišu pod lozinkom. Nakon uspostavljanja konačnih rang lista poretka (iz fizike, kemije i biologije) i odabira šesteročlanog nacionalnog tima lozinkama se pridružuju imena učenika.

Rješavanjem testa učenik dobiva

* f bodova iz fizike (maksimalno 50 bodova)

* k bodova iz kemije (maksimalno 50 bodova)

* b bodova iz biologije (maksimalno 50 bodova)

Nakon bodovanja testova učenika izrađuju se tri liste poretka (po bodovima iz fizike, po bodovima iz kemije i po bodovima iz biologije) na sljedeći način:

* F, lista poretka za fiziku po bodovima: f + 0,2 (k+b)

* K, lista poretka za kemiju po bodovima: k + 0,2 (f+b)

* B, lista poretka za biologiju po bodovima: b + 0,2 (f+k)

Izrada konačne rang liste i izbor dvije tročlane ekipe

Temeljem ovih listi poretka pozivaju se po dva učenika sa svake liste. (2 ‘fizičara’, 2 ‘kemičara’ i 2 ‘biologa’) i određuju se dva tročlana tima za IJSO.

U slučaju da pojedini učenik ili učenici na više lista zauzmu jedno od prva dva mjesta, povjerenstvo za ocjenjivanje testova temeljem poretka i ostvarenih rezultata na sve tri liste donosi odluku o konačnom odabiru učenika koji će biti pozvani da sudjeluju na IJSO.

 

Pripreme za odlazak na natjecanje

Nakon testiranja i odabira učenika biti će organizirane pripreme za natjecanje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu koje su obavezne. O terminima i mjestu održavanja priprema učenici će biti pravovremeno obaviješteni.

 

 

EUSO (European Union Science Olympiad)

Testiranje za Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije (EUSO, European Union Science Olympiad) održava se u prostorijama Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na jednoj od navedenih lokacija (pristupnici će na vrijeme biti obavješteni o točnom mjestu održavanja testiranja):

Kemijski odsjek, Horvatovac 102a

Fizički odsjek, Bijenička cesta 32

Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6

Pozivi na testiranje

Na testiranje se pozivaju učenici koji ne navršavaju 17 godina do kraja kalendarske godine kad se održava natjecanje (točni datumi nalaze se na pozivima) i koji su postigli najbolje rezultate na državnim natjecanjima iz fizike, kemije i biologije:

Testiranje se provodi u dva kruga. U prvom krugu rješavaju se problemski zadatci, a u drugom krugu praktični zadatci.

 

Prvi izborni krug (problemski zadatci)

Testira se znanje i snalaženje iz sva tri prirodoslovna područja. Test se sastoji od tri dijela: fizike, kemije i biologije. Test je usmjeren na razumijevanje i povezivanje gradiva, interpretaciju rezultata, tabličnih i grafičkih prikaza, te interpolaciju fizike, kemije i biologije. Faktografija i činjenično poznavanje gradiva i terminologije nije svrha testiranja.

Trajanje ispita

Testiranje traje 150 minuta. Prije samog testiranja učenici imaju pravo uvida i pregleda sva tri dijela testa kako bi odlučili koji dio testa će prvo rješavati, to vrijeme ne ulazi u vrijeme predviđeno za testiranje.

Bodovanje testova

Testovi se pišu pod lozinkom. Nakon uspostavljanja konačnih rang lista poretka (iz fizike, kemije i biologije) i odabira dva tročlana nacionalna tima za natjecanje lozinkama se pridružuju imena učenika.

Rješavanjem testa učenik dobiva

* f bodova iz fizike (maksimalno 50 bodova)

* k bodova iz kemije (maksimalno 50 bodova)

* b bodova iz biologije (maksimalno 50 bodova)

Nakon bodovanja testova učenika izrađuju se tri liste poretka (po bodovima iz fizike, po bodovima iz kemije i po bodovima iz biologije) na sljedeći način:

* F, lista poretka za fiziku po bodovima: f + 0,2 (kob)

* K, lista poretka za kemiju po bodovima: k + 0,2 (fob)

* B, lista poretka za biologiju po bodovima: b + 0,2 (fakt)

Izrada konačne rang liste i izbor dvanaest učenika za drugi krug testiranja

Temeljem ovih listi poretka pozivaju se po četiri učenika sa svake liste. (4 ‘fizičara’, 4 ‘kemičara’ i 4 ‘biologa’) na drugi krug testiranja

U slučaju da pojedini učenik ili učenici na više lista zauzmu jedno od prva četiri mjesta, povjerenstvo za ocjenjivanje testova temeljem poretka i ostvarenih rezultata na sve tri liste poretka donosi odluku o konačnom odabiru učenika koji će biti pozvani u drugi krug testiranja za EUSO.

 

Drugi izborni krug (eksperimentalni zadatci)

Drugi izborni krug održava se početkom kalendarske godine u kojoj se održava Prirodoslovna olimpijada Europske unije EUSO.

Testiranje traje tri sata (po jedan sat u laboratoriju fizike, kemije i biologije). Boduju se snalaženje i vještine pri rješavanju praktičnih zadataka te rezultati i grafički prikazi provedenih mjerenja i pokusa.

Provedbom pokusa i prikazom rezultata pokusa učenik dobiva:

* f bodova iz fizike (maksimalno 50 bodova)

* k bodova iz kemije (maksimalno 50 bodova)

* b bodova iz biologije (maksimalno 50 bodova)

Nakon bodovanja sva tri dijela testa rade se tri liste poretka (po bodovima iz fizike, po bodovima iz kemije i po bodovima iz biologije) na sljedeći način:

* F, lista poretka za fiziku po bodovima: f + 0,2 (k+b)

* K, lista poretka za kemiju po bodovima: k + 0,2 (f+b)

* B, lista poretka za biologiju po bodovima: b + 0,2 (f+k)

Izrada konačne rang liste i izbor dvije tročlane ekipe

Temeljem ovih listi poretka, neovisno o rezultatima prvog kruga testiranja, pozivaju se po dva učenika s najvećim brojem bodova sa svake liste. (2 ‘fizičara’, 2 ‘kemičara’ i 2 ‘biologa’) koji će biti razvrstani u dva tročlana tima za EUSO.

U slučaju da pojedini učenik/učenica ili učenici/učenice na više lista zauzmu jedno od prva dva mjesta, povjerenstvo za ocjenjivanje testova temeljem poretka i ostvarenih rezultata na sve tri liste poretka donosi odluku o konačnom odabiru učenika koji će biti pozvani da sudjeluju na EUSO.

 

Pripreme za odlazak na natjecanje

Nakon testiranja i odabira učenika biti će organizirane pripreme za natjecanje na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Pripreme su obavezne. O terminima i mjestu održavanja priprema učenici će biti pravovremeno obaviješteni.

Opća pravila (IJSO, EUSO)

POZIVI NA TESTIRANJE

SUDJELOVANJE NA NATJECANJU

ORGANIZACIJA

Testiranja i odabir timova učenika, kao i pripreme za sudjelovanje na prirodoslovnim olimpijadama (IJSO i EUSO) provodi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

U odabiru i pripremama učenika sudjeluju nastavnici i studenti PMF-a s Biološkog, Fizičkog i Kemijskog odsjeka između kojih se biraju i mentori fizike, kemije i biologije te koordinator natjecateljske ekipe (country coordinator). U pripremama učenika za natjecanje mogu sudjelovati i vanjski suradnici (profesori fizike, kemije ili biologije u osnovnim i srednjim školama).

Mentori prate učenike na samo natjecanje te sudjeluju u provedbi natjecanja (diskusije o zadacima i prevođenje testova na hrvatski jezik, tehnička priprema i uobličavanje testova prije natjecanja, ispravljanje i bodovanje zadataka učenika nakon natjecanja).