Natjecanja iz fizike

  • IPhO 2017.

Natjecanje u znanju


Program rada fizikalnih skupina treba sastaviti na osnovi nastavnih programa fizike za osnovnu školu (redovnoga i izbornoga), ali u skladu s interesima i sposobnostima učenika za istraživanje sadržaja koji nisu u redovnim programima. U fizikalnim skupinama i na natjecanjima sudjeluju ponajprije učenici sedmih i osmih razreda, a mogu se pridružiti i iznadprosječni učenici nižih razreda, koji pokazuju posebne sklonosti za prirodne znanosti. Zadaci na natjecanju jedinstveni su za sve učenike bez obzira koji razred pohađaju.

Na školskim i općinskim/gradskim natjecanjima učenici rješavaju teorijske zadatke.

Na županijskim natjecanjima učenici rješavaju teorijske i praktične zadatke.

Detaljni program natjecanja objavljuje se na službenim Internet stranicama natjecanja.

Program natjecanja: