Natjecanja iz fizike

 • IPhO 2017.

Smotra samostalnih eksperimentalnih radova


 

K R I T E R I J I

za odabir radova

Osnovni kriteriji za odabir radova:

 1. Teme eksperimentalnih radova trebaju biti prilagođene uzrastu učenika osnovne škole.
 2. Ako je tema iz školskog programa očekuje se nestandardni pokus ili originalni prikaz nekog poznatog pokusa.
 3. Ako tema izlazi iz okvira školskog programa, njena težina treba biti u skladu s učeničkim sposobnostima.
 4. Matematički aparat koji se koristi u radu treba biti u okviru osnovnoškolskog programa.
 5. Potiče se odabir radova koji povezuju fiziku s drugim predmetima, ali glavni dio rada treba biti vezan uz fizikalne sadržaje.

Poželjno je da rad sadrži sljedeće dijelove:

 • Naslovna stranica (naslov rada, ime učenika, škola, mentor)
 • Sadržaj
 • Uvod (motivacija, iznošenje problema)
 • Obrazloženje teme (opisuju se pojmovi vezani uz temu, opis problema i prijedlog za njegovo rješenje)
 • Opis eksperimenta (eksperimentalni pribor, opis eksperimentalnog uređaja i postupka mjerenja)
 • Rezultati (rezultati mjerenja prikazani tablično i/ili grafički)
 • Rasprava
 • Zaključak
 • Popis literature

Pojedini dijelovi se mogu povezati (npr. rezultati i rasprava) i dodati novi (npr. zahvale, biografije učenika).

Radovi napisani u obliku Power Point prezentacije ili natuknica neće biti razmatrani.

Zagreb, 20. siječnja 2008.

Učenici osnovnih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnome povjerenstvu za fiziku elektroničkom poštom (natjecanja@hfd.hr) na obrascu koji se može podići ovdje ili ovdje . Rok za prijavu je 27. 11. 2017. Broj učenika na prijavljenome radu ograničen je na dva a mentora jedan. Izbor radova za državnu smotru odvija se u više koraka kako slijedi:

 • do 04. 12. 2017. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na internetskim stranicama natjecanja).
 • do 05. 02. 2018. povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova, a do 19. 03. 2018. prethodno izabrane radove u konačnome obliku. Radove treba slati u tiskanom obliku u tri primjerka na adresu Državnoga povjerenstva s naznakom „OŠ – eksperimentalni radovi“.
 • do 26. 03. 2018. povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državnu smotru.