Natjecanja iz fizike

 • IPhO 2017.

Eksperimentalni radovi


K R I T E R I J I
za odabir radova

 1. Obavijest da je tema prihvaćena još ne znači da će rad biti uvršten u natjecanje. Konačnu odluku povjerenstvo donosi
  na temelju ocjene postignutih rezultata i rada u konačnom obliku.
 2. Broj učenika po radu je ograničen na dva. Molimo nastavnike i mentore da vode
  brigu o ovom ograničenju. Povjerenstvo može odobriti veći broj učenika po radu samo u
  iznimnim slučajevima koji moraju biti dobro obrazloženi. Broj mentora po radu je ograničen na jedan.
 3. Osnovni kriteriji kojima treba udovoljiti prijavljeni rad:
  • Ako je tema rada iz školskog programa ne očekujemo uobičajene pokuse kojima raspolaže većina školskih praktikuma već izbor rjeđe zastupljenih i dostupnih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvatu rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
  • Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovitog školskog programa savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnog znanstvenog istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i zato na znatno višem nivou od srednješkolskog. Konačna odluka o prihvatu rada i u ovom slučaju ovisi o (ne)mogužnosti demonstracije cijelog eksperimenta ili dijela eksperimenta.
  • Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta Povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
  • Savjetujemo da se izbjegava ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u zadnjih nekoliko godina.
  • Kod tema u kojima se koristi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger-Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk itd.) povjerenstvo će na osnovu predložene obrade teme (osnovne fizikalne zakonitosti problema trebaju biti jasno izložene) odlučiti o opravdanosti sudjelovanja rada na Državnom natjecanju. U takvom slučaju potiču se teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu itd.), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane itd.
  • Radovi koji su već bili na natjecanjima u okviru AZOO-a, neće biti razmatrani.
 4. VAŽNO: Svaki rad treba imati
  • Uvod
  • Teorijski dio (opis fizikalne zakonitosti)
  • Eksperimentalni dio (opis i shema uređaja, postupak mjerenja, rezultati, analiza rezultata)
  • Diskusiju rezultata (usporedba teorijskog očekivanja i podataka dobivenih iz pokusa)
  • Zaključak
  • Popis korištene literature

  Obratite pažnju na pravilno označavanje formula u tekstu. Izbjegavajte dugačke opise (ne prepisujte
  tekstove iz knjiga, enciklopedija i sl.), nastojte biti kratki i jasni. Ne upotrebljavajte pojmove koji vam nisu potpuno jasni.
  Radovi napisani u obliku Power Point prezentacije ili natuknica neće biti razmatrani.

 5. U završnom dijelu autori radova pred Državnim povjerenstvom obrazlažu svoj rad (10-15 minuta) uz pomoć:
  • prethodno pripremljenih postera (obavezno) i PPT prezentacija (nije obavezno, ali
   se preporuča zbog završnice), s kojima
   autori predstavljaju svoj rad (naslov rada, imena autora, ideja i cilj, rezultati)
  • demonstracije cijelog ili dijela eksperimenta (potrebno je sobom donjeti pribor i instrumente korištene u radu)

  Nakon predstavljanja rada slijedi razgovor s članovima povjerenstva.

 6. Učenici s najboljim radovima će biti pozvani na završnicu, gdje će pomoću PPT prezentacije
  i bez pokusa prezentirati svoj rad pred svim sudionicima natjecanja, u trajanju od 15 minuta
  (10 minuta za izlaganje + 5 minuta za pitanja).

Mišljenje je povjerenstva da je već sam ulazak u završni dio natjecanja uspjeh koji zaslužuje pohvalu, stoga
povjerenstvo za završnicu izabire najkvalitetnije radove.

Konačnu listu uspješnosti povjerenstvo fomira na temelju ocjene kvalitete napisanog rada, predstavljanja i
obrane rada, te usmenog izlaganja u završnici.

Autori nagrađenih radova (I., II. i III. mjesto)
dobivaju odgovarajuće diplome i nagrade, a svi ostali sudionici priznanja o sudjelovanju na Državnom natjecanju iz fizike.
Mentori učenika koji su sudjelovali na natjecanju dobivaju zahvalnice.

Zagreb, 19. svibnja 2003.
(dopunjeno u rujnu 2009. godine)

Učenici srednjih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnome povjerenstvu za fiziku elektroničkom poštom (eksp-ss@natjecanja-iz-fizike.net) na obrascu koji se može preuzeti ovdje.

 1. Ako je tema rada iz školskoga programa, ne očekuju se uobičajeni pokusi, nego izbor rjeđe zastupljenih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvaćanju rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
 2. Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovnoga programa, savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnoga znanstvenoga istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i stoga na znatno višoj razini od srednjoškolske. Konačna odluka o prihvaćanju rada i u ovome slučaju ovisi o (ne)mogućnosti
  demonstracije cijeloga eksperimenta ili dijela eksperimenta.
 3. Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta, povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
 4. Treba izbjegavati ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u posljednjih nekoliko godina (arhiva natjecanja nalazi se na internetskim stranicama natjecanja).
 5. Za teme u kojima se rabi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk, itd.) povjerenstvo će na temelju predložene obrade teme odlučiti o prihvaćanju rada. U takvome slučaju prednost imaju teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu i sl.), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na
  natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane, i tako dalje.

Rok za prijavu je 3. 12. 2018. 21.12.2018. Broj učenika na prijavljenome radu ograničen je na dva a mentora jedan.Izbor samostalnih eksperimentalnih radova odvija se u više koraka kako slijedi:

 • do 10. 12. 2018. 28.12.2018. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na internetskim stranicama natjecanja).
 • do 4. 02. 2019. povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova, a do 11. 3. 2019. prethodno izabrane radove u konačnome obliku. Radove slati u tiskanom obliku u tri primjerka na adresu Državnoga povjerenstva s naznakom „SŠ – eksperimentalni radovi“.
 • do 18. 03. 2019. povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državno natjecanje.

Nakon pregleda pristiglih prijava povjerenstvo je za daljnji postupak uvjetno prihvatilo (vidi kriterije za odabir radova) 61 temu.

Obavijest da je tema prihvaćena još ne znači da će rad biti predstavljen na završnom natjecanju. Konačni odabir radova koje ćemo uvrstiti u program Državnog natjecanja bit će napravljen nakon pregleda radova u slijedećem krugu, a temeljit će se na kvaliteti eksperimentalne realizacije predložene teme, postignutim rezultatima te kvaliteti napisanog rada.

Molimo sve natjecatelje koji su se kvalificirali u prvom krugu da najkasnije do 04. veljače 2018. pošalju cjelovite prikaze prijavljenih radova.

S ciljem da povjerenstvu omoguće brže ocjenjivanje, molimo autore prihvaćenih tema da nam pošalju po tri primjerka svakog prijavljenog rada.

UčenikNaslov radaŠkolaMentorNapomena
Sven Gabor, Antonio FranekićAKCELERACIJA U REALNIM UVJETIMATehnička škola DaruvarGoran Repinc
Matej Čok BAROMETAR I TERMOMETAR, DVA U JEDANPrva gimnazija Varaždin, VaraždinTomislav Horvat
Gabrijela PoljakČAROLIJA DUGINIH BOJAGimnazija „Matija Mesić“,Slavonski BrodMarina Gojković
Luka Milačić, Jakov Budić ELEKTROMAGNETSKO LANSIRANJEGimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebDamir RisterPaziti na sigurnost pri izvođenju eksperimenta!
Lovro ČanićELEKTRONIČKO MJERENJE GUSTOĆEV. gimnazija, ZagrebŽelimir Miklić
Ivan Cepanec ELEKTROSTATSKI MOTORPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebSuzana Galović
Jakov SchramadeiFaraday i Tesla zajednoV. gimnazija, ZagrebŽelimir Miklić
Fran Bašić, Tomi Stanišić FIZIKA VENTURIJEVE CIJEVIGimnazija Matija Mesić, Slavonski BrodMarina Gojković
Ivan Futivić i Antonija LatinFORMIRANJE VODENOG AEROSOLASrednja škola Zlatar, ZlatarVladimir Bošnjak
Marin BelamarićGLASNI ZVUKOVIXV. gimnazija, ZagrebInes Dukić
Josip Knežević Gravitacijski utjecaj na prijenos toplineGimnazija „Matija Mesić“ Slavonski BrodMarina Gojković
Ivica Radić, Ante Petrović HVATAČ GROMOVAGimnazija Franje Petrića, ZadarDavor Katunarić
Katarina NujićIONSKI MOTOR ¬– LIFTER XV. gimnazija, ZagrebMarko Movre
Matija Hardi, Ivan Kolar ISPITIVANJE HOMEMADE TERMOGRAFSKOM KAMEROMGimnazija Vukovar, VukovarKarolina Dvojković
Roko Lukenda IZMJENOM NAPONA DO KORISNE ENERGIJE VODIKOVA PEROKSIDA„Gimnazija Matija Mesić“ Slavonski BrodMarina Gojković
Karlo Horčička, Marko Korša IZMJENJIVAČ TOPLINE (REKUPERATOR)Elektrostrojarska škola, VaraždinTomislav Horvat
Nika Smadilo KAKO MI JE ELEKTROPIONIR POMOGAO DA NAPRAVIM HIDROELEKTRANUGimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebStjepan Sabolek
Miran Grgić, Matija MrvčićKAKO RADI KVANTNO RAČUNALO?Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebSuzana Galović
Klaudija Ćosić, Lana Markovčić KAPILARNOST U EKSPERIMENTALNOJ PRIMJENI„Gimnazija Matija Mesić“, Slavonski BrodMarina Gojković
Paola Pelcl, Mia Stanić KAPLJICE U SLOBODNOM PADU'Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina Gojković
Juraj PavlovićKORONA EFEKT – KORONA MOTORI. gimnazija, ZagrebTea Prohaska
Manuel Plašć, Nikola GudanKUNDTOVA CIJEVSŠ Zlatar, ZlatarBojan Rogina
Vilim SrnecLANČANA REAKCIJA DRVENIH ŠTAPIĆAGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, ČakovecMelita Sambolek
Petra Sić, Teo OpićLEONARDOVA RUKATehnička škola DaruvarGoran Repinc
Marko ŠarićLIJEVAK I LOPTICAGimnazija, PožegaDragutin Kovačević
Lara Pugar i Josip KuljakLIJEVAK I LOPTICASrednja škola Zlatar, ZlatarVladimir Bošnjak
Ante Perković, Bojan Štetić MAGNETOHIDRODINAMIKAGimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebDamir Rister
Karlo MarkovićMJERENJE BRZINE ROTACIJE ZEMLJE OPTIČKIM INTERFEROMETROMSrednja škola Zlatar, ZlatarVladimir Bošnjak
Roko Risek MJERENJE BRZINE SVJETLOSTI FOUCAULTOVOM METODOMElektrostrojarska škola, VaraždinTomislav Horvat
Stjepan Sičaja Najdulji letGimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebDamir Rister
David Copak NEWTONOVO NJIHALOElektrostrojarska škola, VaraždinDamir Kliček
Nera Urh, Matej Vojvodić Nutella in a nutshellGimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebStjepan Sabolek
Filip Bijelić, Oleksandr IchenskyiOD ZEMLJE DO NEBAV. gimnazija, ZagrebLuka Cavaliere LokasPaziti na sigurnost pri izvođenju eksperimenta!
Marko Jurić, Karla Filipović ODREĐIVANJE NABOJA BETA ČESTICAGimnazija Antuna Vrančića,ŠibenikJakov LaborPoduzeti mjere zaštite od radioaktivnog zračenja!
Eva Makovec, Marija KlampflOPTIKA UMAKA OD SOJEPrva gimnazija Varaždin, VaraždinDamir Kliček
Sven HrastićPADA LI TOST UVIJEK NA NAMAZANU STRANU?Gimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebDamir Rister
Josip Begić, Petar Borovac PALAČINKA I BEŽIČNI PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJEGimnazija Metković, MetkovićAna Dragović
Mihael PristavPETLJAJUČE NJIHALOGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, ČakovecMelita Sambolek
Luka List PETLJAJUČE NJIHALO„Fran Galović“ Koprivnica, KoprivnicaMarko Vargović
Lovro Meštrić PETLJAJUĆE NJIHALOElektrostrojarska škola Varaždin, VaraždinDamir Kliček
Filip Landek PLOŠNO SAMO-ORGANIZIRANJEPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebMarina Čleković
Antonija Latin i Donatella Gučin-ŽupanićPLOŠNO SAMO-ORGANIZIRANJESrednja škola Zlatar, ZlatarVladimir Bošnjak
Davor Dobrota, Nikola SočecPOLJE ZAVOJNICE I MAGNETNA LEVITACIJAXV. gimnazija, ZagrebInes Dukić
Marta KunštićPRINCIP RADA TOPLINSKE CRPKE TEMELJEN NA CARNOTOVOM KRUŽNOM PROCESUGimnazija „Fran Galović“ KoprivnicaDanijel Kolarić
Helena StrniščakPUNJENJE BOCEElektrostrojarska škola, VaraždinDamir Kliček
Iskra HrnčićRADON U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU Gimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebPavao Pinjušić
Antonio Magnabosco, Martin HabjanićRAMANOV SPEKTROMETARPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebSuzana Galović
Marija Krilanović RIJKEOVA CIJEVGimnazija Dubrovnik, Dubrovnik Andrea Sebastijan
Borna Odobašić ROTACIJA ELEKTROLITA POD DJELOVANJEM LORENTZOVE SILEGimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina Gojković
Toni Grgić, Nikola JurkovićSLATKE RAKETEGimnazija Metković, MetkovićAna Dragović
Ivan Bevanda SNIMANJE KRETANJA ČESTICA ZRAKAGimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebStjepan Sabolek
Marko Macura SNIMANJE U VIDLJIVOM I INFRACRVENOM SPEKTRUGimnazija Vukovar, VukovarKarolina Dvojković
Dora Dubravac, Emilija Petrović HađarSOLARNO KUHANJEII gimnazija, ZagrebIvana Fundurulić
Ivan Sekereš, Marijan Horvat SOLENOIDNI MOTORTehnička škola Daruvar, DaruvarIvan-Marko Dežić
David Dianežević, Dominik KlasnićSVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE OKO V. G.Gimnazija Velika Gorica, Velika GoricaPetra Gmajner
Isabelle Amanda Cvitanović, Borna Manojlović TEKUĆI PIJESAK I NENEWTONSKI FLUIDSrednja Škola Jastrebarsko, JastrebarskoVanja Novosel
Marko ŽupanTereminGimnazija Jurja Barakovića, ZadarKatarina Juranov
Filip Fabris, Mateo MofardinTRANSFORMATOR I 3D PRINTERSrednja škola Zvanje Črnje, RovinjSnježana Štefanić HoefelPoduzeti mjere zaštite od visokog napona!
Mataj Zandona, Goranka Kosinc VAN DE GRAAFFOV GENERATORTehnička škola Daruvar, DaruvarGoran RepincPoduzeti mjere zaštite od visokog napona!
Filip Marčec, Antun TunjićVODENA OPTIČKA REŠETKAXV. gimnazija, ZagrebMarko Movre
Paula SumanZAŠTO SE TEŽE ZAUSTAVITI NA MOKROJ CESTI?Gimnazija Lucijana Vranjanina, ZagrebDamir Rister
Roko ŠestakZVUČNA IZOLACIJA SOBEElektrostrojarska škola, VaraždinDamir Kliček