Natjecanja iz fizike

 • IPhO 2017.

Eksperimentalni radovi


K R I T E R I J I
za odabir radova

 1. Obavijest da je tema prihvaćena još ne znači da će rad biti uvršten u natjecanje. Konačnu odluku povjerenstvo donosi
  na temelju ocjene postignutih rezultata i rada u konačnom obliku.
 2. Broj učenika po radu je ograničen na dva. Molimo nastavnike i mentore da vode
  brigu o ovom ograničenju. Povjerenstvo može odobriti veći broj učenika po radu samo u
  iznimnim slučajevima koji moraju biti dobro obrazloženi. Broj mentora po radu je ograničen na jedan.
 3. Osnovni kriteriji kojima treba udovoljiti prijavljeni rad:
  • Ako je tema rada iz školskog programa ne očekujemo uobičajene pokuse kojima raspolaže većina školskih praktikuma već izbor rjeđe zastupljenih i dostupnih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvatu rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
  • Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovitog školskog programa savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnog znanstvenog istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i zato na znatno višem nivou od srednješkolskog. Konačna odluka o prihvatu rada i u ovom slučaju ovisi o (ne)mogužnosti demonstracije cijelog eksperimenta ili dijela eksperimenta.
  • Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta Povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
  • Savjetujemo da se izbjegava ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u zadnjih nekoliko godina.
  • Kod tema u kojima se koristi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger-Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk itd.) povjerenstvo će na osnovu predložene obrade teme (osnovne fizikalne zakonitosti problema trebaju biti jasno izložene) odlučiti o opravdanosti sudjelovanja rada na Državnom natjecanju. U takvom slučaju potiču se teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu itd.), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane itd.
  • Radovi koji su već bili na natjecanjima u okviru AZOO-a, neće biti razmatrani.
 4. VAŽNO: Svaki rad treba imati
  • Uvod
  • Teorijski dio (opis fizikalne zakonitosti)
  • Eksperimentalni dio (opis i shema uređaja, postupak mjerenja, rezultati, analiza rezultata)
  • Diskusiju rezultata (usporedba teorijskog očekivanja i podataka dobivenih iz pokusa)
  • Zaključak
  • Popis korištene literature

  Obratite pažnju na pravilno označavanje formula u tekstu. Izbjegavajte dugačke opise (ne prepisujte
  tekstove iz knjiga, enciklopedija i sl.), nastojte biti kratki i jasni. Ne upotrebljavajte pojmove koji vam nisu potpuno jasni.
  Radovi napisani u obliku Power Point prezentacije ili natuknica neće biti razmatrani.

 5. U završnom dijelu autori radova pred Državnim povjerenstvom obrazlažu svoj rad (10-15 minuta) uz pomoć:
  • prethodno pripremljenih postera (obavezno) i PPT prezentacija (nije obavezno, ali
   se preporuča zbog završnice), s kojima
   autori predstavljaju svoj rad (naslov rada, imena autora, ideja i cilj, rezultati)
  • demonstracije cijelog ili dijela eksperimenta (potrebno je sobom donjeti pribor i instrumente korištene u radu)

  Nakon predstavljanja rada slijedi razgovor s članovima povjerenstva.

 6. Učenici s najboljim radovima će biti pozvani na završnicu, gdje će pomoću PPT prezentacije
  i bez pokusa prezentirati svoj rad pred svim sudionicima natjecanja, u trajanju od 15 minuta
  (10 minuta za izlaganje + 5 minuta za pitanja).

Mišljenje je povjerenstva da je već sam ulazak u završni dio natjecanja uspjeh koji zaslužuje pohvalu, stoga
povjerenstvo za završnicu izabire najkvalitetnije radove.

Konačnu listu uspješnosti povjerenstvo fomira na temelju ocjene kvalitete napisanog rada, predstavljanja i
obrane rada, te usmenog izlaganja u završnici.

Autori nagrađenih radova (I., II. i III. mjesto)
dobivaju odgovarajuće diplome i nagrade, a svi ostali sudionici priznanja o sudjelovanju na Državnom natjecanju iz fizike.
Mentori učenika koji su sudjelovali na natjecanju dobivaju zahvalnice.

Zagreb, 19. svibnja 2003.
(dopunjeno u rujnu 2009. godine)

Na državnoj razini učenici  predstavljaju, obrazlažu i brane svoje samostalne eksperimentalne radove prema kriterijima vrednovanja:

 1. ocjena cjelokupnog eksperimentalnog rada
 2. ocjena prezentacije i obrazloženja vlastitog rješenja
 3. ocjena obrane eksperimentalnog rada (odgovori na pitanja povjerenstva)

Učenici srednjih škola svoje samostalne eksperimentalne radove prijavljuju izravno Državnome povjerenstvu za fiziku elektroničkom poštom (eksp-ss@natjecanja-iz-fizike.net) na obrascu koji se može preuzeti na internetskim stranicama (https://natjecanja-iz-fizike.net/).

Rok za prijavu je 22. 12. 2023. Broj učenika na prijavljenome radu ograničen je na dva a mentora jedan.

Izbor samostalnih eksperimentalnih radova odvija se u više koraka kako slijedi:

 • do 5. 1. 2024. povjerenstvo će između prijavljenih tema izabrati najzanimljivije i o tome obavijestiti natjecatelje uz daljnje upute (na internetskim stranicama natjecanja).
 • do 19.2.2024. povjerenstvo očekuje prvu inačicu radova. Prvu inačicu radova slati isključivo u elektronskom obliku (po mogućnosti u PDF formatu) elektroničkom poštom na eksp-ss@natjecanja-iz-fizike.net
 • do 28.2.2024. povjerenstvo će objaviti komentare na prvu inačicu rada.
 • do 18.3.2024.  povjerenstvo očekuje radove u konačnome obliku. Radove slati u tiskanom obliku u tri primjerka na adresu Državnoga povjerenstva s naznakom „SŠ – eksperimentalni radovi“, te u elektronskom obliku (po mogućnosti u PDF formatu) elektroničkom poštom na eksp-ss@natjecanja-iz-fizike.net
 • do 27.3.2024. povjerenstvo će objaviti popis učenika/autora pozvanih na državno natjecanje.

Detaljnije upute i kriteriji vrednovanja samostalnih eksperimentalnih radova za učenike, mentore i škole te županijska povjerenstva mogu se naći na web adresi https://natjecanja-iz-fizike.net/ 

Dodatne obavijesti mogu se dobiti putem elektroničke pošte na adresu natjecanja@natjecanja-iz-fizike.net

 1. Ako je tema rada iz školskoga programa, ne očekuju se uobičajeni pokusi, nego izbor rjeđe zastupljenih pokusa i originalnost u njihovoj prezentaciji. Konačna odluka o prihvaćanju rada ovisi i o mogućnosti demonstracije eksperimenta.
 2. Ako je tema izvorni istraživački rad koji je prema izboru teme i opsegu izvan redovnoga programa, savjetujemo da se izbjegavaju teme koje su predmet profesionalnoga znanstvenoga istraživanja na fakultetima ili znanstvenim institutima i stoga na znatno višoj razini od srednjoškolske. Konačna odluka o prihvaćanju rada i u ovome slučaju ovisi o (ne)mogućnosti
  demonstracije cijeloga eksperimenta ili dijela eksperimenta.
 3. Ako se ista ili slična tema pojavljuje nekoliko puta, povjerenstvo će odabrati najbolje prezentiranu.
 4. Treba izbjegavati ponavljanje tema, posebno onih koje su bile nagrađene u posljednjih nekoliko godina (arhiva natjecanja nalazi se na internetskim stranicama natjecanja).
 5. Za teme u kojima se rabi neki standardni mjerni instrument (npr. Geiger Muellerov brojač, mjerači buke, ultrazvuk, itd.) povjerenstvo će na temelju predložene obrade teme odlučiti o prihvaćanju rada. U takvome slučaju prednost imaju teme koje povezuju fiziku i druge znanosti (npr. ekologiju, medicinu i sl.), teme koje dolaze iz škola koje još nisu sudjelovale na
  natjecanju, teme koje nikada nisu bile prezentirane, i tako dalje.

Obrazac

Izjava o izvornosti

Nakon pregleda pristiglih prijava povjerenstvo je za daljnji postupak uvjetno prihvatilo 37 tema.

Molimo sve natjecatelje koji su se kvalificirali u prvom krugu da najkasnije do 19.2.2024. pošalju prvu inačicu radova. Prvu inačicu radova slati isključivo u elektronskom obliku (po mogućnosti u PDF formatu) elektroničkom poštom na eksp-ss@natjecanja-iz-fizike.net

 UčenikNaslov radaŠkolaMentorNapomena
1
Tibor Mošmondor, Lucijan Lujić
Akustični interferometarGimnazija Bjelovar, BjelovarLuka OskorušPoslati izjavu o izvornosti rada
2
Ana Kuča
Elastičnost oprugaGraditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, VaraždinMarijana Buhin
3
Sara Studen, Matea Grgas
Elektromagnetska levitacijaSrednja škola Jastrebarsko, JastrebarskoVanja Novosel
4Luka Kvaternik, Tino ZimićEnergija kišnih kapiPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebSuzana Galović
5
Ivana Pintarić
Grätzelova solarna ćelijaGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, ČakovecMelita Sambolek
6Jan VlahinićGravitacijska praćkaGimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, RijekaPatricija NikolausPoslati izjavu o izvornosti rada, pripaziti da se pokus izvodi na siguran način
7Saša OvčarićIspitivač probojnog naponaGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, ČakovecMelita SambolekPripaziti da se pokus izvodi na siguran način
8
Lovro Marenčić
Ispitivanje periodičkog gibanja upotrebom računalaElektrostrojarska škola, VaraždinToni SlunjskiPoslati izjavu o izvornosti rada
9Ema Matijević, Karla Suda Istraživanje kapilarnostiGimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina Gojković
10Krešimir Kožul, Ante Šabić
Istraživanje napetosti površineGimnazija „Matija Mesić“, Slavonski BrodMarina Gojković
11Mateo Bubalo, Nea Zarožinski
Jakost gravitacijskog polja ZemljeGimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina Gojković
12Luka Florjanić
Kapljica tekućine kao mikroskopGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, ČakovecMelita Sambolek
13Vid Krešimir Pavčnik
Koja violina je bolja?Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebSuzana Galović
14Andrea Brzica, Heidi Nahod
Magnetohidrodinamika ferofluidaXV. gimnazija, ZagrebDamir Lovreković
15Lovro Posilović, Bartol Varžić
Majstor pokreta1. tehnička škola Nikola TeslaNatalija CrničkiPripaziti da se pokus izvodi na siguran način
16Izak Brnadić
Marxov generatorPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebAna ListešPripaziti da se pokus izvodi na siguran način
17Stipan Pavić, Antonio BurićMaterijalne magije: kako odabrani materijal jezgre zavojnice utječe na svojstva RLC krugaPrirodoslovna škola Split, SplitFanica BarbarošaPoslati izjavu o izvornosti rada
18
Luka Gašpar, Dujo Filipović-Grčić
Mehanički paradoksTehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju, SinjMarija Gaurina
19
Ivan Slavin, Blaž Hrastić
Mjerenje sila kojom čovjek djeluje na podlogu prilikom doskoka i odskokaElektrostrojarska škola Varaždin, VaraždinDamir Kliček
20Dragan Ostojić
Određivanje konstante opruge pomoću PhyPhox mobilne aplikacijeTehnička škola Karlovac, KarlovacVlatka Ivka - Žunac
21Mislav Dujak
Optimizacija tehnike udarca lopte u različitim uvjetima okolišaGimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina GojkovićTreba osmisliti demonstraciju pokusa koja se može izvesti u zatvorenom prostoru
22Gabrijel Gaćeša, Arwen Regušić Popović
Potiskivač ionaPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebGordan PihačPoslati izjavu o izvornosti rada, pripaziti da se pokus izvodi na siguran način (visoki napon i UV zračenje)
23
Eugen Cikač, Luka Jerešić
Površinska napetost vodePrva gimnazija VaraždinDenis Barčot
24
Leonardo Geušić
Proračun sile na klipu pneumatskog izvršnog elementa jednoradnog klipnog cilindraStrojarska tehnička škola Fausta Vrančića, ZagrebIvana GugićPoslati izjavu o izvornosti rada, pripaziti da se pokus izvodi na siguran način
25
Marko Levanić, Noa Lipuš
Proučavanje hallovog efektaElektrostrojarska škola VaraždinTomislav HorvatPoslati izjavu o izvornosti rada
26Dorian Kreber, Lovro TaradiPutovanje kroz zračnu čaroliju1. tehnička škola Nikola TeslaNatalija Crnički
27Antun Zaborac
Slow motion: vibracija i zvuk glazbalaGimnazija Sisak, SisakBlaženka SlovenecPoslati izjavu o izvornosti rada
28
Ena Špoler
Solarne ćelije od kupina i recikliranog staklaGimnazija Požega, PožegaIvan ŠarićPoslati izjavu o izvornosti rada
29Rino Martinović, Ana Beroš Politeo Što pokreće oceansku cirkulacijuPrirodoslovna škola Split, SplitFanica BarbarošaPoslati izjavu o izvornosti rada
30Sara Studen
Što se događa u sudaru dva neodimijska magneta?Srednja škola Jastrebarsko, JastrebarskoVanja NovoselNastaviti koristiti zaštitnu opremu od zračenja
31
Valentino Ivanić, Tony Bez
ThereminatorTehnička škola Daruvar, DaruvarGoran Repinc
32Roko Bitunjac, Noa Veočić
Utjecaj valne duljine svjetlosti na temperaturu
odabranih površina
Gimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina Gojković
33Tomo Androlić, Marko Bujanec
VjetrogeneratoriPrva Gimnazija VaraždinDenis BarčotNema naslova i sažetka, poslati izjavu o izvornosti rada
34
Ida Slunjski
VortexPrva gimnazija VaraždinDinko MeštrovićPoslati izjavu o izvornosti rada
35Dora Stjepanović
Zračenje sivog tijelaV. gimnazija, ZagrebŽelimir Miklić
36Mak Perić, Dominik Roginić Zračni virtuoz 1. tehnička škola Nikola TeslaNatalija CrničkiPripaziti da se pokus izvodi na siguran način
37Mila Trkulja
Željezničarevo uhoXV. gimnazija, ZagrebIvan Tomašević

Nakon pregleda pristiglih radova povjerenstvo je za daljnji postupak uvjetno prihvatilo 31 rad.

Do 18.3.2024.  povjerenstvo očekuje radove u konačnome obliku. Radove slati u tiskanom obliku u tri primjerka na adresu Državnoga povjerenstva s naznakom „SŠ – eksperimentalni radovi“, te u elektronskom obliku (po mogućnosti u PDF formatu) elektroničkom poštom na eksp-ss@natjecanja-iz-fizike.net

 UčenikNaslov radaŠkolaMentorNapomenaKomentar
1Tibor Mošmondor, Lucijan Lujić
Akustični interferometarGimnazija Bjelovar, BjelovarLuka OskorušNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
2Ana Kuča
Elastičnost oprugaGraditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, VaraždinMarijana BuhinNastaviti sukladno prijedlozima učenice.
3Sara Studen, Matea GrgasElektromagnetska levitacijaSrednja škola Jastrebarsko, JastrebarskoVanja NovoselNastaviti sukladno prijedlozima učenica, paziti s tekućim dušikom, mogu li svi dijelovi podnijeti tako niske temperature.
4Ivana Pintarić
Grätzelova solarna ćelijaGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, ČakovecMelita SambolekNastaviti sukladno prijedlozima učenice. Na slici 11 je ovisnost struje o naponu otvorenog kruga - objasniti. Na slici 12 nije jasno što je prikazano, na obje osi je napon.
5Jan VlahinićGravitacijska praćkaGimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, RijekaPatricija NikolausPripaziti da se pokus izvodi na siguran načinNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
6Lovro Marenčić
Ispitivanje periodičkog gibanja upotrebom računalaElektrostrojarska škola, VaraždinToni SlunjskiKod računa pogreške rezultat se obično zaokruži na prvoj decimali pogreške. Nastaviti sukladno prijedlozima učenika.
7Ema Matijević, Karla Suda Istraživanje kapilarnostiGimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina GojkovićNastaviti sukladno prijedlozima učenica.
8Krešimir Kožul, Ante Šabić
Istraživanje napetosti površineGimnazija „Matija Mesić“, Slavonski BrodMarina GojkovićNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
9Mateo Bubalo, Nea Zarožinski
Jakost gravitacijskog polja ZemljeGimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina GojkovićKod računa pogreške rezultat se obično zaokruži na prvoj decimali pogreške. Nastaviti sukladno prijedlozima učenika.
10Vid Krešimir Pavčnik
Koja violina je bolja?Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebSuzana GalovićNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
11Andrea Brzica, Heidi Nahod
Magnetohidrodinamika ferofluidaXV. gimnazija, ZagrebDamir LovrekovićNastaviti sukladno prijedlozima učenica i završiti rad.
12Izak Brnadić
Marxov generatorPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebAna ListešPripaziti da se pokus izvodi na siguran načinNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
13Stipan Pavić, Antonio BurićMaterijalne magije: kako odabrani materijal jezgre zavojnice utječe na svojstva RLC krugaPrirodoslovna škola Split, SplitFanica BarbarošaNa slici 9 nisu označene osi. Pokušati nastaviti mjerenja za aluminij do nižih frekvencija ili s drugom aluminijskom jezgrom.
14Luka Gašpar, Dujo Filipović-Grčić
Mehanički paradoksTehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju, SinjMarija GaurinaNastaviti sukladno prijedlozima učenika, provesti eksperimente i dovršiti rad.
15Ivan Slavin, Blaž Hrastić
Mjerenje sila kojom čovjek djeluje na podlogu prilikom doskoka i odskokaElektrostrojarska škola Varaždin, VaraždinDamir KličekNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
16Dragan Ostojić
Određivanje konstante opruge pomoću PhyPhox mobilne aplikacijeTehnička škola Karlovac, KarlovacVlatka Ivka - ŽunacKod računa pogreške rezultat se obično zaokruži na prvoj decimali pogreške.
17Gabrijel Gaćeša, Arwen Regušić Popović
Potiskivač ionaPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebGordan PihačPripaziti da se pokus izvodi na siguran način (visoki napon i UV zračenje)Na grafu 1 nisu označene osi. Nastaviti sukladno prijedlozima učenika.
18Eugen Cikač, Luka Jerešić
Površinska napetost vodePrva gimnazija VaraždinDenis BarčotNa početku rada navesti naslov, ime škole, imena učenika, mentora itd. Napisati rad da ima slijedeću strukturu: uvod, eksperimentalnu metodu, rezultate mjerenja, analizu rezultata i zaključak.
19Leonardo Geušić
Proračun sile na klipu pneumatskog izvršnog elementa jednoradnog klipnog cilindraStrojarska tehnička škola Fausta Vrančića, ZagrebIvana GugićPripaziti da se pokus izvodi na siguran načinNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
20Marko Levanić, Noa Lipuš
Proučavanje Hallovog efektaElektrostrojarska škola VaraždinTomislav HorvatNastaviti sukladno prijedlozima učenika. U izrazu za Hallov koeficijent nedostaje debljina vodljivog sloja. Korigirati mjernu jedinicu.
21Dorian Kreber, Lovro TaradiPutovanje kroz zračnu čaroliju1. tehnička škola Nikola TeslaNatalija CrničkiNastaviti sukladno prijedlozima učenika.
22Antun Zaborac
Slow motion: vibracija i zvuk glazbalaGimnazija Sisak, SisakBlaženka SlovenecVideo i audio materijali su uvijek dobrodošli kao dodatni sadržaj rada, ali osnovni sadržaj eksperimentalnih radova trebaju biti rezultati mjerenja, te analiza rezultata i zaključci izvedeni iz toga.
23Ena Špoler
Solarne ćelije od kupina i recikliranog staklaGimnazija Požega, PožegaIvan ŠarićNastaviti sukladno prijedlozima učenice.
24Rino Martinović, Ana Beroš Politeo Što pokreće oceansku cirkulacijuPrirodoslovna škola Split, SplitFanica BarbarošaU grafu 3.2 na osi x piše da je temperatura.
25Sara Studen
Što se događa u sudaru dva neodimijska magneta?Srednja škola Jastrebarsko, JastrebarskoVanja NovoselNastaviti koristiti zaštitnu opremu od zračenjaNastaviti sukladno prijedlozima učenice.
26Valentino Ivanić, Tony Bez
ThereminatorTehnička škola Daruvar, DaruvarGoran RepincNa grafu 3.4 nije jasna oznaka 0-20. Možda se mjerenja mogu proširiti i na manje udaljenosti.
27Roko Bitunjac, Noa Veočić
Utjecaj valne duljine svjetlosti na temperaturu
odabranih površina
Gimnazija ''Matija Mesić'' Slavonski BrodMarina GojkovićOznačiti y os na Grafikonu 1. Nastaviti sukladno prijedlozima učenika.
28Tomo Androlić, Marko Bujanec
VjetrogeneratoriPrva Gimnazija VaraždinDenis BarčotNa početku rada navesti naslov, ime škole, imena učenika, mentora itd. Napisati rad da ima slijedeću strukturu: uvod, eksperimentalnu metodu, rezultate mjerenja, analizu rezultata i zaključak.
29Ida Slunjski
VortexPrva gimnazija VaraždinDinko MeštrovićNa početku rada navesti naslov, ime škole, imena učenika, mentora itd. Napisati rad da ima slijedeću strukturu: uvod, eksperimentalnu metodu, rezultate mjerenja, analizu rezultata i zaključak.
30Dora Stjepanović
Zračenje sivog tijelaV. gimnazija, ZagrebŽelimir MiklićNastaviti sukladno prijedlozima učenice.
31Mila Trkulja
Željezničarevo uhoXV. gimnazija, ZagrebIvan TomaševićNa grafikonima označiti osi i mjerne jedinice.

Povjerenstvo je zaprimilo konačne inačice 27 radova. Čestitamo svim učenicima i njihovim mentorima na velikom trudu i zalaganju koje je rezultiralo vrlo kvalitetnim radovima. Povjerenstvo je odabralo 6 radova koje poziva na državno natjecanje:

 UčenikNaslov radaŠkolaMentor
1Ivana Pintarić
Grätzelova solarna ćelijaGimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, ČakovecMelita Sambolek
2Jan VlahinićGravitacijska praćkaGimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka, RijekaPatricija Nikolaus
3Izak Brnadić
Marxov generatorPrirodoslovna škola Vladimira Preloga, ZagrebAna Listeš
4Ivan Slavin, Blaž Hrastić
Mjerenje sila kojom čovjek djeluje na podlogu prilikom doskoka i odskokaElektrostrojarska škola Varaždin, VaraždinDamir Kliček
5Rino Martinović, Ana Beroš Politeo Što pokreće oceansku cirkulacijuPrirodoslovna škola Split, SplitFanica Barbaroša
6Dora Stjepanović
Zračenje sivog tijelaV. gimnazija, ZagrebŽelimir Miklić